Produktion

Bilder
Illustrationer till tidningar, broschyrer, affischer, webbsidor etc.
Även foto och collage samt redigeringar. Jag tecknar för hand och använder programmen Photoshop och Illustrator.

Design och trycksaker
Grafisk formgivning som logotyper, symboler mm. Layout av trycksaker som tidningar, blanketter etc. Layout gör jag i Quark Express eller InDesign.

Texter
Faktaartiklar, kåserier, poesi, sångtexter. Översättning till och från svenska, finska, engelska, tyska.

Kalligrafi och notskrift
Snygga handskrivna texter och noter.

Kurser
Datoranvändning i allmänhet och praktisk formgivning i Word, Excel, E-post, skapa hemsida/blogg mm.
Manual finns som flersidig text, mejlas på begäran.

Hör gärna av dig med kommentarer och frågor!

EKS-grafia@happy.se | Eila Seel 073-7392473