Mallar, exempel

Textdokument för praktisk nytta, mallar (Google-format)

Schema för aktiviteter, tabell (ändras vartefter)
Docs.google.com/document/d/1-E2yciIqZrJw0hLG_dJrx9737A7Fhn_1JV95KuO5Ch4

Skapa formulär för enkäter mm (Google-konto behövs!):
Google.com/forms/about/ 

Faktura-mall för enkäter, enkel
docs.google.com/document/d/1OhNQWeNSRmT4Z5ubtUX9TgCjOF55PChl1pZUVS3IC44/ 

Exempel (svara gärna!):
Enkät om sajten EKS-grafia.wordpress.com 


Visitkort singel samt på A4-ark (2 st).
Diverse idéer med allmän beskrivning och fler exempel

Word-Art kan lämpligen användas för textutformning.
Typsnitten beror på vilka man har installerade på sin dator.
 


Logotyper exempel för villaförening mfl.


Fler tips kommer…